Solary dla mieszkańców – spotkanie informacyjne

Lubartów chce inwestować  w wykorzystanie ekologicznej energii. Z pomocą unijnych środków, na wielu budynkach mogą zostać zainstalowane kolektory słoneczne. Władze miasta chcą na ten cel pozyskać środki unijne i już przystąpiły do zbierania wniosków od zainteresowanych mieszkańców . A tych nie brakuje. 29 lutego na zaproszenie burmistrza Janusza Bodziackiego dotyczące projektu pn. „Lubartów przyjazny środowisku – wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza” do kina „Lewart” przyszło około 400 osób.

Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku. Polegał będzie na instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody w prywatnych budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Po powitaniu i wprowadzeniu przez Burmistrza Miasta, głos zabrali eksperci z firmy konsultingowej KADM Solution Sp. z o.o. z Tarnobrzega, przygotowującej na zlecenie Miasta Lubartów dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Posługując się prezentacją multimedialną eksperci omówili zasadnicze kwestie projektu, a następnie odpowiadali na zadawane pytania. Podkreślali, że kwestią zasadniczą jest staranne wypełnienie ankiet i deklaracji. Ponadto w deklaracji powinni być wymienieni i podpisani wszyscy właściciele domu, na którym ma być montowany zestaw solarny.

Najczęściej zadawane pytania:

1)    Jaka jest waga jednego panela?  Odp.: Od 35 do 50 kg.
2)    Jak długa jest „żywotność” zestawu solarnego? Odp.: 25 lat.
3)    Jaka jest wysokość dofinansowania do zestawu? Odp.: Na dzień dzisiejszy jest to 85%.
4)    Jak długa jest gwarancja zestawu? Kto dokonuje naprawy w trakcie trwania gwarancji? Odp.: 12 lat. Naprawy wykonuje gwarant.
5)    Od czego zależy wysokość udziału mieszkańca? Odp.: Od wielkości zestawu solarnego, który jest dobierany w zależności od ilości osób faktycznie zamieszkujących budynek.
6)    Czy w projekcie mogą brać udział domy w budowie? Odp.: Celem projektu jest montaż i uruchomienie zestawu. Z chwilą odbioru instalacji dom powinien być użytkowany.
7)    Od czego zależy uzyskanie środków na tę inwestycję? Odp.: Nabór na działanie, w ramach którego będzie realizowany projekt jest ogłaszany przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie konkursu i oceniany zgodnie z kryteriami oceny. Dofinansowanie otrzymają projekty najwyżej ocenione.
8)    Jakie będą „spustoszenia techniczne” wynikające z montażu instalacji. Odp.: Zwykle wykonawca wykorzystuje kominy wentylacyjne do poprowadzenia przewodów. Jeśli nie ma takiej możliwości, to są one prowadzone po elewacji. Wykonawca stara się unikać ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.
9)    Czy kolektory można postawić na ziemi np. na platformie? Odp.: W przypadku tego projektu nie. Po pierwsze w takim przypadku  konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę. Po drugie taka lokalizacja stwarza niebezpieczeństwo np. dla dzieci z uwagi na wysoką temperaturę czynnika grzewczego.
10)     Jaki mamy wpływ na wybór wykonawcy? Odp.: Wykonawca zostanie wyłoniony w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną ściśle określone parametry techniczne kolektorów, tak aby wyeliminować złą jakość urządzenia.
11)    Jaki typ kolektora będzie montowany? Odp.: Z uwagi na wyższą efektywność oraz łatwiejszy sposób eksploatacji będą to kolektory płaskie.
12)    Czy jest możliwe montowanie kolektorów na domach pokrytych eternitem? Odp.:  Eternit zawiera azbest, który jest szkodliwy w momencie pylenia np. w trakcie wiercenia otworów. Firma, która wykonuje takie roboty musi mieć specjalne uprawnienia. Stąd też w przypadkach pokrycia dachu eternitem montaż kolektora będzie możliwy na elewacji budynku, na balkonie lub na tarasie.
13)    Czy montowane kolektory mogą wspomagać ogrzewanie budynku? Odp.: W przypadku tego konkretnego przypadku nie mogą.
14)    Czy wszystkie złożone wnioski będą uwzględnione? Odp.: Wszystkie, które będą poprawne i zostaną złożone do 6 marca 2012 r. Wnioski złożone po tym terminie znajda się na liście rezerwowej.
15)     Na jakim etapie można zrezygnować z projektu? Odp.: Najpóźniej przed podpisaniem umowy użyczenia.
16)    Czy może być zamontowany tylko jeden kolektor? Odp.: Tak.
17)    Jeżeli właściciele domu nie żyją, to czy można się ubiegać o udział w projekcie? Odp. Wówczas powinni się ubiegać wszyscy spadkobiercy wymienieni w postanowieniu o nabyciu spadku.
18)    Czy w przypadku budynku zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej potrzebne jest uzyskanie zgody konserwatora zabytków? Jeśli tak, to kto o taką zgodę będzie występował. Odp.: Jeżeli będzie taka konieczność, to o zgodę wystąpi Miasto. Ta kwesta zostanie wyjaśniona bezpośrednio z LKWZ.
19)    Czy Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe mogą uczestniczyć w projekcie? Odp.: Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe nie mogą uczestniczyć w tego typu projektach. W celu ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z prośba o zajęcie stanowiska.

Data opublikowania: 14:03, 1 marca 2012

Kategorie: Aktualności