Aktualności

Jesteś tu: Lubartów > Aktualności

Ogłoszenie o konkursie wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu

Konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu pt. „Pomocny Lubartów” przewidzianego do złożenia w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20.

Gmina Miasto Lubartów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Konkurs otwarty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, którego Wnioskodawcą będzie Gmina  Miasto Lubartów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 07.02.2020 r. do 28.02.2020 r.,
do godz. 9:00.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Miasto Lubartów / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Miasto Lubartów:  www.lubartow.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją

„Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne”

pocztą lub osobiście w terminie od 07.02.2020  roku do 28.02.2020  r.  do godz. 9:00 na adres: Urząd Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12; 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12; 21-100 Lubartów; e-mail: poczta@um.lubartow.pl tel. 81 855 22 73

Szczegółowe informacje w BIP

Opublikowano: 2020-02-07 15:24:00

Zobacz także:

Więcej informacji w Archiwum

Kalendarz imprez

Luty 2020
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Projekty UE
RCL
Dzienniki Ustaw
Monitor Polski