NABÓR

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

Zapraszamy do udziału w projekcie

pt:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w województwie lubelskim – edycja III”

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 24 marca do końca kwietnia 2014 r.

 W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • – komputer (zestaw komputerowy)
 • – bezpłatny dostęp do Internetu
 • – szkolenie z zakresu obsługi komputera

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby z gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
 • Osoby wychowujące dzieci i młodzież uczącą się, będące w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do otrzymywania stypendium socjalnego przez dziecko
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby z grupy 50+
 • Rodziny zastępcze
 • Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Udział w projekcie jest bezpłatny (warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu).
Termin rekrutacji (składania dokumentów): 

 • 24 marca – 30 kwietnia 2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców – Urząd Miasta Lubartów,
  ul Jana Pawła II 12, godz. 7:30-15:30

Miejsce pobierania dokumentów:

Osoby do kontaktu (w godz. 8:00-15:00):

 • Biuro Obsługi Mieszkańców – Urząd Miasta Lubartów,  tel: 81 85-44-605
 • Dudziak Robert – Urząd Miasta Lubartów pokój nr 7,  tel: 81 85-44-626
 • Małgorzata Strukowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie  tel. 81 85-54-450, 81 85-54-547

Data opublikowania: 09:08, 20 marca 2014