MKRPA

Jesteś tu: Lubartów > MKRPA

Aktualności

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomina się, że w dniu 31 stycznia upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2015 oraz  wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dodatkowe informacje

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia oraz niedokonaniem opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

1. W przypadku niezłożenia  w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca  w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. opłaty w wysokości określonej w art.  11ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art.  11ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy, powiększonej o 30%. tej opłaty. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA

95 1020 3147 0000 8902 0102 7945

 

 

Dokumenty do pobrania
 

Posiedzenia Komisji odbywają się 2 razy w miesiącu (co druga środa) w sali obrad w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

 

Zagadnieniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zajmuje się  Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Urząd Miasta Lubartów, I piętro, pok.117), który ściśle współpracuje z MKRPA w Lubartowie.
 


Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Lubartowie  mieści się przy ul. 3 Maja 24 A (wejście z tyłu  za Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 1).

Punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki w godz. 1600 – 1800 . W Punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień. Pomoc skierowana jest dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spożywających alkohol ryzykownie lub szkodliwie, osób używających innych substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Do zadań Punktu należy w szczególności:

1) Udzielanie informacji o pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

2) Prowadzenie konsultacji indywidualnych obejmujących: motywowanie do terapii, udzielanie porad dotyczących możliwości leczenia, diagnozowanie uzależnienia oraz problemów osobistych będących jego skutkami, nauka i wspieranie umiejętności utrzymywania abstynencji, prowadzenie klientów po podstawowym programie leczenia realizujących dalsze etapy swojego trzeźwienia.

3)   Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin osób uzależnionych

4) Wykonywanie czynności biegłego sądowego w zakresie orzekania uzależnienia od alkoholu oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego wobec osób kierowanych na badanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie lub Sąd Rejonowy w Lubartowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

Ponadto osoby uzależnione, współuzależnione, dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc TUTAJ

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

Zobacz także:

Kalendarz imprez

Grudzieñ 2018
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Projekty UE
Rowerem przez Krainę Lewarta
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
RCL
Dzienniki Ustaw
Monitor Polski