Fundusze Unijne

Jesteś tu: Lubartów > Fundusze Unijne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2019 r.


Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2018 r.


Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów w 2017 r.


Projekty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

EKODOM - wymiana starych źródeł ogrzewania i CWU na ekologiczne


 

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Informujemy, że Miasto Lubartów przystąpiło do realizacji projektu pn.:

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów

Projekt obejmuje działania nieinwestycyjne, w tym opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym tworzonym na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu:

-         redukcji emisji gazów cieplarnianych,

-         redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

-         wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Działania zaproponowane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów przyczynią się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej. Oprócz korzyści w skali całego kraju Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom miasta, umożliwi również aplikację o środki unijne w nowej perspektywie finansowej oraz środki krajowe z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).

 

Ponadto w ramach projektu:

-      stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Lubartów wraz z  inwentaryzacją gazów cieplarnianych,

-      przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.


Przewiduje się, w perspektywie najbliższych kilku lat, możliwość pozyskania przez gminy posiadające Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) znaczących środków unijnych i z funduszy ochrony środowiska na ich realizację. Do opracowania PGN konieczne jest przeprowadzenie oceny stanu jakości powietrza na terenie miasta i utworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń,

a takimi są m.in. domowe kotłownie. Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lubartów będą wpisane m.in. zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
i użyteczności publicznej, termomodernizacja budynków, instalacja OZE. Samorząd Miasta Lubartów podejmie starania o pozyskanie środków na realizację zadań PGN, w tym na dotacje dla zainteresowanych osób i podmiotów.

 

                        Niska emisja to emisja do atmosfery pyłów i gazów pochodzących z komunikacji oraz spalania paliw. Główne przyczyny nadmiernej niskiej emisji to:

=       spalanie paliw w systemach grzewczych

·         kotły o niskiej sprawności

·         paliwa złej jakości

·         spalanie śmieci

=       procesy produkcyjne

·         nieefektywne technologie

=       komunikacja

·         zły stan nawierzchni dróg

·         zły stan techniczny pojazdów

·         nieefektywny system komunikacji

 

Wartość całkowita projekyu wynosi      80 245,20 PLN

W tym dofinansowanie w kwocie          68 208,42 PLN

 

Działania, które mogą wpłynąć na ograniczenie „niskiej emisji” to przede wszystkim:

-       wymiana starych źródeł ciepła na nowe (o wyższej sprawności)

-       wymiana źródeł ciepła na źródła zasilane paliwami ekologicznymi

-       termomodernizacja budynków (ocieplanie ścian i stropów, wymiana okien)

-       instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) – np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła itp.

 

Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku mogą przynieść znaczące obniżenie zapotrzebowania na ciepło (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Jest to nie tylko finansowa korzyść ze zmniejszenia kosztów paliwa – przykładowo zmniejszenie zużycia węgla o 1 tonę w skali roku skutkuje mniejszą emisją do atmosfery:

-       dwutlenku siarki – o około 16 kg

-       tlenków azotu – o około 2 kg

-       tlenku węgla – o około 45 kg

-       dwutlenku węgla – o około 1850 kg

-       pyłów – o około 10 kg
 

Załączona ankieta umożliwia wstępne zgłoszenie planowanych działań do tworzonej bazy danych. Zaistnienie w bazie danych jest warunkiem udziału w przyszłości w realizowanych przez miasto Lubartów programach wspierania inwestycji ograniczających niską emisję.

 

Wypełnioną ankietę można przekazać do:

-       Urzędu Miasta Lubartów, Biuro Obsługi Interesantów (parter)

-       Szkoły Podstawowej nr 1 (sekretariat)

-       Szkoły Podstawowej nr 3 (sekretariat)

-       Szkoły Podstawowej nr 4 (sekretariat)

-       Szkoły Podstawowej nr  (sekretariat)

Ankietę można również pobrać z naszej stony (link poniżej)  i przesłać na adres wrg@um.lubartow.pl.

W przypadku pytań dotyczących ankiety można kontaktować się z:

-       Urzędem Miasta Lubartów tel. 81 854 46 20

-       Wykonawcą PGN – firmą „BaSz” tel. (41) 3724975

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu Miasta Lubartów oraz do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lubartów” i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia i wnioski z analizy zebranych danych.

 

Kalendarz imprez

Styczeñ 2020
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Projekty UE
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
CLIP VIDEO LUBARTÓW
RCL
Dzienniki Ustaw
Monitor Polski