Jakość Powietrza

W poniższych linkach mogą Państwo zapoznać się z aktualnymi danymi dotyczącymi jakości powietrza w województwie lubelskim, a także na terenie całej Polski. W tym miejscu można również znaleźć bieżące komunikaty i ostrzeżenia dotyczące stanu powietrza w naszym regionie.

Mapy jakości powietrza:

– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Lokalne czujniki pomiaru jakości powietrza:

– ul. Chmielna;

– ul. Kosmonautów;

– ul. Lubelska 36B;

– ul. Powstańców Warszawy;

– ul. Przechodnia;

– ul. Słowackiego 14;

– ul. ks. A. Szulca

Inne ostrzeżenia i komunikaty w woj. lubelskim:

– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Data opublikowania: 12:19, 18 lutego 2020